+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

MRG / TRUS füzyon biyopsi, ürologların prostattaki şüpheli alandan biyopsi almasını sağlar. Bunun için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taramasını Transrektal ultrason görüntüsü ile birleştirir. Bu yaklaşım, prostatta kanserle ilgili endişe duyulan yeri tam olarak örneklemelerini sağlar.

Bu test neden önemlidir

Geleneksel prostat biyopsi uygulaması, bir tümör bulmaya çalışmak için prostatın 12 bölümünün bir iğne ile rasgele örneklenmesini içerir. Bu yöntem rastgele olduğu için önemli bir kanseri kaçırabilir. Şüphe devam ettiğinden birkaç yıl boyunca birden fazla biyopsi gerekebilir.

MRG/TRUS füzyon biyopsi ile şüpheli alanı görebilir ve kesin olarak oradan biyopsi alınabilir. Çalışmalar, MRG/TRUS füzyon biyopsilerin tedaviye ihtiyaç duyan tümörleri tespite yardımcı olduğu, tekrar biyopsilerin sayısını azalttığını ve daha erken tanı ve tedaviye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Kimlere MRG/TRUS füzyon biyopsi gerekebilir

Yüksek prostat spesifik antijen (PSA) değeri olanlar

Rektal muayenede anormal bir bulgusu olanlar

Geleneksel biyopsileri normal olup kanser şüphesi devam edenler

Uygulama

Prostat MRI görüntülemesi yapılır ve prostattaki şüpheli alanlar görüntü üzerinde işaretlenir.  Ultrason görüntüsü alınarak MRI da işaretlene alan USG de görülmesi sağlanır. Böylece doğrudan şüpheli alandan Ultrason yardımıyla biyopsi alınabilir. Uygulama hastanede kalmayı gerektirmez ve Bir günlük istirahat sonrasında güncel hayata dönülebilir.

Avantajları

  • Geleneksel biyopsiler tarafından atlanabilecek gizli tümörlerin bulunmasını sağlar.
  • Daha önce negatif biyopsisi olan hastaların çoklu biyopsilerden kurtulmasını sağlar.
  • Aktif izleme alınan Prostat kanserli hastaların izlenmesini kolaylaştırır.
  • Prostat kanserinde Fokal tedavi yapılmasına imkan sağlar.

 

 

WhatsApp'dan mesaj gönder