+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ AMELİYATLARI:

Prostat kanseri erkek kanserleri içinde ilk sıralarda yer alır. Genellikle belirgin bir şikayet yaratmamakla birlikte çoğunluğu 40 yaş sonrası düzenli olarak gidilmesi önerilen doktor kontrollerinde ortaya çıkar. Bunun için prostatın makattan parmakla muayenesi ve PSA (Prostata has bir kan testidir) yıllık kontrollerde mutlaka değerlendirilmesi gereken tetkik ve muayenelerdir. Prostat içine sınırlı kalmış, prostatın dışına taşmammış ve vücuda sıçramamış kanserlerde cerrahi tedavi sıklıkla yapılmaktadır. Bu ameliyatta bölgesel lenf bezleri de gerekli durumlarda çıkarılmaktadır.

Prostat kanserinin robotla ameliyatından sonra erkeklerde sperm kanalları bağlanmaktadır. Bu nedenle operasyon sonrasında boşalma fonksiyonu tamamen kaybolmaktadır. Bu hastalar çocuk sahibi olmak istediklerinde yardımcı üreme tekniklerinden faydalanabilirler. Uzun dönemde idrar kaçırma az da olsa görülmektedir.Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) idrara kaçırmadan daha sık görülebilmektedir. Her iki problem de robotik cerrahi sayesinde sertleşmeyi ve idrarı tutmayı sağlayan sinirlerin çok iyi korunabilmesi sayesinde daha az görülmektedir.


Maksimum keskinlikle ve hassasiyetle ameliyat yapılmasına olanak sağlayan da Vinci robotik cerrahi sisteminin prostat cerrahiside en önemli avantajları idrar kontrolünün ve cinsel fonksiyoların geri kazanılmasındaki olumlu etkileridir. İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonlara önemli katkılar sağlayan damar ve sinir yapılarının prostat ile yakınılığı milimetrik hassasiyetle çalışmayı gerektirir.

Robotik cerrahi sistemin sağladığı görüntüyü büyütme, hassas ve yakın çalışma imkanı ve 3 boytlu görüntünün sağladığı cerrahi alana daha iyi adaptasyon gibi avantajlar sayesinde riskler en aza indirilmektedir.

Da Vinci robotik sistemi ile gerçekleştirilen prostat ve mesane operasyonlarının hastalar açısından avantajları aşağıda sıralanmıştır;

Daha az ağrı,daha az kan kaybı,daha düşük komplikasyon oranı,daha iyi estetik sonuçlar, hastaneden kalış ve günlük hayata dönüş süresinde kısalma,başarılı kanserden kurtarma sonuçlarıidrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların daha iyi korunması ve daha erkenden geri kazanılmasıdır.

WhatsApp'dan mesaj gönder