+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

 

Üriner İnkontinans

Uluslararası kontinans derneği üriner inkontinansı  her türlü idrar tutamama şikayeti olarak tanımlamaktadır. Benzer bir tanım ile üriner inkontinans, mesane kontrolünün kaybı ve beraberinde istem dışı, damlalar halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçması durumudur.

Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir ve yaşla birlikte her iki cinste de bu oran artmaktadır. Genç kadınlarda %15-20, orta yaşlarda %20-30, ileri yaşlarda %50 ye varan oranlarda görülmektedir. 30 yaşından sonra her dört kadından birinde görülmektedir ki bu, oldukça önemli bir orandır. Menopoz sürecinde ve çok doğum yapmış kadınlarda görülme oranı daha da artmaktadır.

Üriner İnkontinansın Nedenleri

İnkontinans genellikle üriner kontrol sisteminde bulunan sfinkter olarak isimlendirilen dairesel bir kasın zarar görmesi sonucu oluşur. üriner inkontinansının, fazla ya da az aktif bir mesane, fiziksel tıkanma, enfeksiyon, kafein ve bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok nedeni vardır. Kanser, diyabet, inme, Parkinson hastalığı ya da Multipl Skleroz gibi daha ağır hastalıklar da inkontinansa neden olabilir. Bu durum erkeklerde, genişleyen prostatın ya da prostata ilişkin diğer sorunların göstergesi olabilir. Herhangi bir inkontinans sorunu söz konusuysa, önemli bir durumun belirtisi olabileceğinden, en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.

Üriner İnkontinans Sınıflaması

1-Stres İnkontinans:

İdrar sızıntısı, alt karın kaslarının  basınçla (öksürme, gülme,bir şey kaldırma gibi) kasılması sonucu meydana gelir. Stres inkontinans genellikle pelvik kasların zayıfladığı durumlarda(doğum, cerrahi operasyon gibi ) gözlenir ve kadınlarda sık görülür.

2-Sıkışma İnkontinans:

Bu durum aniden tuvalete çıkma ihtiyacının hissedilmesiyle başgösterir. Sıkışma hissini hemen takiben istemsiz idrar kaçırma görülür. Tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiğinde tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayına bu tipte sık rastlanır.Mesane kaslarının aşırı aktif ve duyarlı olmasından kaynaklanmaktadır. Sıkışma inkontinans en sık ileri yaşlarda ve idrar yolu    enfeksiyonu varlığında ortaya çıkar.

3-Taşma İnkontinans:

Bu tip inkontinansta idrarda küçük miktarlarda   kontrol   edilemez bir sızıntı vardır. Aşırı dolu mesaneden kaynaklanır. Kişi idrara çıktıktan sonra mesanesinin boş olmadığını ve idrar   yapmada zorlanma hissedebilir. Bu durum genelde erkeklerde ortaya çıkar ve nedeni büyümüş prostat bezi veya tümör  gibi   idrar akışını engelleyen bir durum olabilir. Keza diyabet ile bazı ilaçlar da bu duruma neden olabilir.

4-Mix Tip İnkontinans:

Sıkışma tipi inkontinans ve stres inkontinansın birlikte görüldüğü durumlardır.

Üriner İnkontinans Tanı

Hastalar bu konuda uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların muayene için mümkünse mesane dolu olarak gelmeleri istenir. Hastanın öksürme ve ıkınma ile idrar kaçırıp kaçırmadığı test edilir. Daha sonra mesane boşaltılarak geride kalan idrar miktarı ölçülür ve hastaya jinekolojik muayene yapılarak mesane, vajina ve komşu organlarda sarkma olup olmadığı kontrol edilir. Bu sırada hastanın idrar tutmayı sağlayan pelvik taban kasları da değerlendirilir.

Muayene sonrasında hastadan günlük yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla anket formları doldurması istenir. Ayrıca gerekli durumlarda hastanın işeme alışkanlıklarını not ettiği 1-3 gün süreli işeme günlüğü tutturulur.

İdrar yollarındaki iltihaplanmalar da idrar kaçırmaya neden olabileceğinden idrar tahlili ve kültürü yapılır.

Bunların sonucuna göre kliniğimizde de uygulanan ÜRODİNAMİ testi ile idrar kaçırmanın tipi, oluştuğu koşullar ve basınçlar belirlenir. Böylece idrar kaçırmanın tedavi şekline (ilaç veya operasyon) karar verilir.

 

WhatsApp'dan mesaj gönder