+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

Mesane kanseri teşhisi

Mesane kanseri teşhisi için kullanılan testler ve prosedürler aşağıdakileri içerebilir:

  1. Sistoskopi: Sistoskopi sırasında, doktorunuz idrar yolunuzdan dar bir tüp (sistoskop) ekler. Sistoskop, doktorunuzun üretra ve mesanenizin iç kısmını görüp incelemesini sağlayan bir lens ve fiber optik aydınlatma sistemine sahiptir. Sistoskopi sırasında genellikle rahat olmanıza yardımcı olmak için genellikle bir lokal anestezi alırsınız.
  2. Biyopsi:  Sistoskopi sırasında, doktorunuz test için bir hücre örneği (biyopsi) toplamak için  mesaneye özel bir aletle geçebilir. Bu prosedüre bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURMT) denir. TURMT, mesane kanseri tedavisinde de kullanılabilir. TURMT genellikle genel anestezi altında yapılır.
  3. İdrar sitolojisi: İdrar sitolojisi adı verilen bu prosedürde kanser hücrelerini kontrol etmek için idrarınızın bir örneği mikroskop altında analiz edilir.
  4. Görüntüleme testleri: Görüntüleme testleri doktorunuzun üriner sisteminizin yapılarını incelemesini sağlar. İdrar yolunu daha iyi görüntülemek için yapılan testlerde  bazen işlem öncesi damara enjekte edilen bir boya kullanır.İntravenöz pyelogram, böbreklerinizi, üreterlerinizi ve mesanenizi daha iyi görüntülemek için boya kullanan bir çeşit X-ışını görüntüleme testidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, doktorunuzun idrar yollarını ve çevresindeki dokuları daha iyi görebilmesine olanak tanıyan bir çeşit röntgen testidir.

Mesane kanserinde evreleme

Mesane kanserinizin bulunduğu doğrulandıktan sonra, doktorunuz kanserin derecesini (aşamasını) belirlemek için ek testler isteyebilir. Evreleme testleri aşağıdakileri içerebilir:

  1. CT tarama(bilbisayarlı tomografi)
  2. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
  3. Kemik taraması
  4. Göğüs röntgeni

Mesane Kanseri Evreleri

Evre I. Bu aşamadaki kanser, mesanenin iç astarında ortaya çıkar ancak kas mesane duvarını işgal etmez.

Evre II. Bu aşamada, kanser mesane duvarını işgal etmiş durumdadır, ancak yine de mesane ile sınırlıdır.

Evre  III. Kanser hücreleri mesane duvarından çevresindeki dokuya yayılmıştır.

Evre IV. Bu aşamaya gelindiğinde, kanser hücreleri lenf bezlerine ve kemikleriniz, karaciğerleriniz veya akciğerleriniz gibi diğer organlara yayılmış olabilir.

WhatsApp'dan mesaj gönder