+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

 

BPH Tedavisi

 Genellikle ilk seçenek ilaçlardır.

Alfa reduktaz inhibitörleri: Testosteronun aktif hali olan dihidrotestosteron’a (DHT) dönüşümünü engelleyerek etki ederler. Bu yolla prostatın belirli oranda küçülmesini sağladıkları bildirilmektedir. Yan etkileri arasında libido kaybı, empotans (cinsel fonksiyon kaybı), memelerde büyüme ve hassasiyet, sperm sayısında azalma sayılabilir.

Alfa-blokörler: Mesane boynu ve prostatta yer alan düz kas yapılarını gevşeterek idrar kanalının genişlemesine neden olurlar.  Günde 1 kez ağız yoluyla alınır. Yan etkiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, kan basıncında düşme görülebilir.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P): Transüretral Prostat Rezeksiyonu, iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde hastaya genel veya lomber ( spinal veya epidural ) anestezi verildikten sonra idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir alet ile girilerek prostat dokuları elektrik akımı kullanılarak kesilmektedir. Bir optik aracılığıyla hasta içerisindeki görüntülerin bir televizyon monitoruna aktarılarak 10-12 kat daha büyütülmüş görüntüler eşliğinde uygulanan  bu ameliyat sırasında sürekli şekilde irrigasyon sıvısı kullanılması gerekmektedir. Elektrik akımı “loop” denilen yarım daire şeklindeki bir tel aracılığıyla dokulara iletilir ve  prostat dokusu şeritler halinde kesilirken bir yandan loop yardımıyla kanamalar durdurulur. İdrar kesesi içerisinde biriken prostat dokuları daha sonra vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır. Operasyon sonrası idrar yolundan bir kateter konularak 2-3 gün süreyle bırakılır.

TUR-P operasyonu

Açık Prostatektomi: Açık prostatektomi, büyüyen (kanserli olmayan) bir prostatın cerrahi olarak alınmasıdır. Genel veya spinal anestezi altında yapılır. Genellikle alt karında, bazen ise rektum ile penis dibi arasında bir kesik açılır. Mesanenin boşalmasına yardımcı olmak üzere (ameliyat sonrası mesane yıkama) alt karın derisinden mesaneye bir sonda yerleştirilebilir ve idrarı boşaltmak üzere penisten başka bir sonda çıkar. Prosedür, transüretral prostat rezeksiyonu yöntemine (TURP) göre biraz daha uzun bir süre hastanede yatmayı ve iyileşme süresini gerektirmektedir.

Açık prostatektomiler yalnızca prostat bezleri çok büyüyen erkeklerde (idrar akışının tıkanmasını gidermede TURP’tan etkili olabilir), mesane divertikülü veya taşları bulunan erkeklerde ve TURP mümkün olmadığında gerekebilir. Prostatektomi aynı zamanda TURP kullanıldığında potansiyel bir problem olan başka bir ameliyata ihtiyaç duyulma olasılığını azaltır ancak prostat kanseri ameliyatı olduğunuz takdirde açık prostatektomi yapılamaz.

Prostat Büyümesinde Ameliyatsız Tedavi : Termoterapi

Prostat büyümesi hastalığında en yeni ve modern yöntemlerden biri olan Termoterapi tedavisine başlandı. Termoterapi tedavisinin en dikkat çeken özelliği, hastaları ameliyat ve genel anestezinin getirdiği risklere sokmadan ve hastanede yatış gerektirmeden etkili bir tedavi olanağı sağlamasıdır.

Tedavi Yöntemi Termoterapinin Avantajları

İdrar yolundan prostat içine sondaya benzer bir kateter yerleştirilip lokal anestezi yapıldıktan sonra aynı kateterden cihazın ürettiği enerjiyi oldukça güvenli bir şekilde prostatın içine vererek ortalama 60 dakikalık bir işlem uygulanmaktadır. Poliklinik şartlarında dahi yapılabilen bu işlem hastada hiçbir tedirginlik yaratmamaktadır. Ayrıca diğer cerrahi tedavilerden farklı olarak hasta işlem sonrası idrarını yapabilmektedir. İşlem sonu reçetesi verilerek hasta evine gidebilmektedir.

Termoterapinin Avantakları , Termoterapinin Etkinliği ve Güvenirliği

En önemli avantajı genel anestezi ve spinal anestezi gerektirmeden lokal anestezi ile yapılabilmesidir. Ayrıca yan etkisi yok denecek kadar azdır. Dolayısı ile yaşlı, kalp hastalığı, alzheimer, felç  gibi yüksek riskli hastalığı olan, antikoagülan kullanan ve kanama riski olan, daimi sonda takılan hastalar için mükemmel bir yöntemdir. Ayrıca ameliyattan korkan daha genç risksiz hastalar için de mükemmel bir alternatif tedavi yöntemidir. Çünkü yan etkisi oldukça düşüktür. Kronik bir prostat iltihabının tedavisinde de yegane yöntemdir.

Termoterapinin Etkinliği ve Güvenirliği

Termoterapi tedavisi Avrupa Üroloji Birliği (EUA)ve Amerika Üroloji Birliği (AUA)’nin cerrahi girişimlerin yerine sundukları alternatif tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Avrupa merkezli yapılan çalışmalarda Termoterapi ile cerrahi tedaviler (TUR-Prostatektomi) karşılaştırılmış ve hastalar 3 ay ile 60 ay süreyle izlenmiştir. Ortalama semptom skoru artışı (prostat şikayetlerinde azalma) termoterapide %65 TUR-Prostatektomide ise %77 bulunmuştur. Bu sonuç ameliyata yakın bir sonuç iken düşük risk ve yan etkisinin olmaması nedeniyle termoterapi tedavisinin üstünlüğünü göstermektedir. Ayrıca ameliyatın getirdiği az da olsa ölüm, üretra darlığı, iktidarsızlık gibi yan etkilerin olmaması da yöntemin avantajlarındandır.

Günübirlik bir tedavi olduğundan dolayı Türkiye’nin herhangi bir yerinden her hastaya rahatlıkla uygulanabilir bir yöntemdir.

 

WhatsApp'dan mesaj gönder