+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com
Bir Sayfa Seçin

Robotik Mesane Kanseri Ameliyatları

Mesane kanseri ise erişkinlerde görülen kanserlerin yaklaşık %5’ini oluşturur ve erkeklerde kadınlara göre üç kat daha sık görülmektedir. Genellikle hematüri (idrardan kan gelmesi) hastaların başvurudaki şikayetleridir. Hastaların bir kısmı sık idrara çıkma, idrarda yanma gibi işeme şikayetleriyle başvurabilirler. Sigara içenler içmeyenlere göre iki kat daha fazla risk altındadırlar. Takip ve tedavideki en önemli faktör patolojik evresidir. Kas dokusuna ulaşmış tümörlerde radikal sistektomi denilen mesanenin ameliyatla alınması esas tedavi seçeneğidir. Sık nüks eden ve mesane içine verilen ilaç tedavilerine cevap vermeyen yüzeyel mesane kanserlerinde de yine tercih edilebilecek tedavi cerrahi olarak mesanenin çıkarılmasıdır. Radikal sistektomide mesane dokusu ve karın içindeki ilgili lenf bezleri tamamen çıkartılır. Barsak dokusunun bir kısmı kullanılarak yeni bir mesane yapılabilir (neobladder, Studer poşu) veya yine barsak dokusunun bir kısmı kullanılarak idrar yolu cilde ağızlaştırılabilir (ileal loop).

Robotla mesane kanseri ameliyatları sonrası erkeklerde sperm kanalları bağlanmaktadır. Bu nedenle operasyon sonrasında boşalma fonksiyonu tamamen kaybolmaktadır. Bu hastalar çocuk sahibi olmak istediklerinde yardımcı üreme tekniklerinden faydalanabilirler. Barsak dokusunun bir kısmı kullanılarak yeni bir mesane yapılan (neobladder, Studer poşu) hastalarda uzun dönemde idrar kaçırma görülebilmektedir. Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) idrara kaçırmadan daha sık görülebilmektedir. Her iki problem de robotik cerrahi sayesinde sertleşmeyi ve idrarı tutmayı sağlayan sinirlerin çok iyi korunabilmesi sayesinde daha az görülmektedir. Kadınlarda uygulanan mesane ameliyatlarında rahim, yumurtalıklar ve vajenin bir kısmı sıklıkla alınmaktadır. Kadınlarda yumurtalıklar alındığı için çocuk sahibi olma şansı kaybolmaktadır.


Maksimum keskinlikle ve hassasiyetle ameliyat yapılmasına olanak sağlayan da Vinci robotik cerrahi sisteminin mesane kanseri cerrahiside en önemli avantajları idrar kontrolünün ve cinsel fonksiyoların geri kazanılmasındaki olumlu etkileridir. İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonlara önemli katkılar sağlayan damar ve sinir yapılarının prostat ile yakınılığı milimetrik hassasiyetle çalışmayı gerektirir.

Mesane kanserinde de benzer fonksiyonel sonuçlar elde edilmektedir. Ek olarak prostat cerrahisinden daha ağır ve geniş kapsamlı olan bu ameliyatta kanser kontrolü amacıyla bölgesel lenf bezleri de çıkarılmakta ve bu işlem esnasında damar yaralanma riski artmaktadır. Robotik cerrahi sistemin sağladığı görüntüyü büyütme, hassas ve yakın çalışma imkanı ve 3 boytlu görüntünün sağladığı cerrahi alana daha iyi adaptasyon gibi avantajlar sayesinde riskler en aza indirilmektedir.

Da Vinci robotik sistemi ile gerçekleştirilen prostat ve mesane operasyonlarının hastalar açısından avantajları aşağıda sıralanmıştır;

  • Daha az ağrı
  • Daha az kan kaybı
  • Daha düşük komplikasyon oranı
  • Daha iyi estetik sonuçlar
  • Hastaneden kalış ve günlük hayata dönüş süresinde kısalma
  • Başarılı kanserden kurtarma sonuçları
  • İdrar kontrolü ve cinsel fonksiyonların daha iyi korunması ve daha erkenden geri kazanılması
WhatsApp'dan mesaj gönder