+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

Günümüzde ise yeni bir tedavi seçeneği olarak Fokal tedaviler gündeme gelmiştir. Oysa küçük, lokalize prostat kanseri olan hastalar bu güne kadar aktif izlem, cerrahi veya radyoterapi tedavi seçeneklerinden birini kabul etmesi gerekirdi.

Fokal tedavi, sadece prostat kanserin bulunduğu alanı odaklayan bir tedavi yöntemidir. Tedavinin amacı, prostatın içindeki küçük kanserli alanı ortadan kaldırmaktır. Amacımız kanser bölgelerini başarıyla yok etmek ve yan etkileri en aza indirmektir.

Avantajları

  • Normal prostat dokusunu ve fonksiyonunu korur.
  • Ameliyata göre idrar kaçırma, cinsel fonksiyon bozukluğu olasılığı daha azdır.
  • Gerekirse, Fokal tedaviler tekrarlanabilir.
  • Sonrasında radyasyon tedavisi veya cerrahi tedavi alma seçeneğini sınırlamaz.
  • Hızlı iyileşme sağlanır ve hastalar ertesi gün işe geri dönebilir.
  • Erken dönem kanser sonuçları çok başarılıdır, ancak klinik çalışmalar devam etmektedir.

Yaklaşım

Hastalara Fokal tedavi önermek için dikkatli bir inceleme gerekir. Tümörün küçük ve lokalize olduğunu ve daha kapsamlı bir tedaviye gerek olmadığını doğruladıktan sonra önerilir.

Yöntemler

  • Focal Kriyoablasyon: Tümöralanını dondurarak yok eden bir bir sistemdir. Fokal kriyoablasyon prostat içinde sadece küçük bir alanı hedeflediğinden, tüm prostat bezini donduran diğer kriyoablasyon tekniklerinden daha az yan etkiye neden olur.
  • NanoKnife®: Tümöre yerleştirilen proplar ile elektrik kullanılarak geri dönüşümsüz elektroporasyon yapılarak doku yok edilir.
  • Fokal Lazer Ablasyonu: Prostattaki kanserli alana bir prop yerleştirilir. Prop aracılığıyla Laser enerjisinin ısısını kullanarak kanserli doku yok edilir.
  • High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU): Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU), tümörleri yok etmek için tümöre yönlendirilen ses dalgalarını kullanır.

Fokal tedavi sonrasında hasta diğer tedavi seçeneklerinde olduğu gibi dikkatle izlenmelidir. Takipte tedavinin etkilerini değerlendirmek için prostat spesifik antijen (PSA) testi ve muayene, MR ve ultrason çalışmaları önerebilir. Bu incelemelerde takip biyopsisi de yapılabilir. Takip süresinde nüks görülürse, fokal tedaviden sonra size birçok tedavi seçeneği sunabilir.

 

WhatsApp'dan mesaj gönder