+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com

Robotik Böbrek ve Böbrek Üstü Bezi Ameliyatları

Robotik sistem böbrek ameliyatlarında yaklaşık son 10 yıldır uygulanan bir yöntemdir. Böbrek kanserleri, afonksiyone/nonfonksiyone böbrek dediğimiz böbreğin fonksiyonunu yitirmesi durumları ve böbrekten çıkan ana idrar kanalının doğuştan dar olduğu(Üreteropelvik Bileşke Darlığı) durumlarda robotik böbrek ameliyatları uygulanabilmektedir.

Böbrek cerrahisinin büyük çoğunluğunu kanser cerrahisi oluşturmaktadır. Kitlenin yeri ve boyutuna göre ya böbreğin tamamı (Radikal Nefrektomi) ya da sadece kitlenin çıkarılması (Parsiyel Nefrektomi) gerekmetedir. Kitlenin tamamının çıkarıldığı operasyonlarda, eğer kanser tedavisi için yapılıyorsa, böbreğin kapsülü ile birlikte içeride kanserli doku bırakmadan çıkarılması gerekmektedir. Bazı kanser ameliyatlarında çevrede lenf bezlerinin de çıkarılması gerekir. Sadece kitlenin çıkarılması gereken operasyonlarda böbrek damarlarının dikkatli bir şekilde korunması gerekmekte, kitle ile sağlam böbrek dokusunun kesin olarak ayrılması gerekir. Böbrek kalpten çıkan ve kalbe dönen büyük damarlarla yakın komşulukta olduğu için dikkatlice uygulanması gereken bir işlemdir.

Diğer ameliyat gerektiren böbrek hastalıkları ise böbrekten gelen idrarı toplayan ana kanalların darlığı (Üreteropelvik bileşke darlığı) ve böbreğin çalışmaması (Afonksiyone/Nonfonksiyone böbrek) durumlarıdır. Böbreğin çalışmadığı durumlarda böbrekte abse gelişimi ve bu absenin vücuda yayılarak sepsis denilen vücutta genel enfeksiyon hali oluşması, tansiyon yükselmeleri durumları oluşabilir. Bu gibi durumlarda çalışmayan böbreğin cerrahi olarak alınması faydalı olabilir. Böbreğin idrar kanalının doğuştan dar olduğu durumlarda böbrek giderek fonksiyonunu yitirerek tamamen çalışmayan bir duruma gelebilir. Böbreğin büyük damarlarla yakın komşuluğu; geçirilmiş enfeksiyon durumlarında böbreğin etraf dokulara yapışık olması; darlığın tam olarak giderilmesi ve tekrarlamaması için yapılması gereken ameliyatlardır.

Tüm bu bahsedilen hastalıkların cerrahi tedavisinde günümüzde artık son teknoloji olan da Vinci robotik cerrahi sistemi başarıyla uygulanmakta olup, açık ve laparoskopik cerrahiye karşı çeşitli avantajları bulunmaktadır. Büyük bir kesi yerine daha küçük kesilerden girilerek yapılması ve ameliyat sonrası  kozmetik görünümün daha iyi olması, ameliyat sonrası dönemde ağrının az olması ve daha çabuk ağızdan alınabilen tedaviye geçilmesi, ameliyat esnasında kan kaybının daha az olması, yara yerinden fıtıklaşma ihtimalinin daha az olması olmaması, yara kesilerinin küçük olmasından dolayı ameliyat sonrası dönemde yara yeri enfeksiyonunun daha az olması, daha çabuk iyileşme, daha az hastanede yatma ve daha hızlı normal hayata dönüş, obez ve aşırı kilolu hastalarda ameliyatı daha kolay hale getirmesi, 3 boyutlu görüntü eşliğinde robotum ameliyatları yaptığımız aletlerinin her yöne hareket edebilmesi ve daha büyük görüntü elde edilmesiyle çevre dokularda yaralanma ihtimalinin daha az olması açık ve laparoskopik yönteme karşı üstünlük sağlamaktadır.

Adrenal bez (böbrek üstü bezi), böbreklerin üstünde bulunan çeşitli işlevleri bulunan hormonlar salgılayan bir bezdir. Bu bezde fazla hormon salgılamaya başlayan veya malign (kötü huylu, kanser olabilecek) bir tümör saptanması durumunda veya nadiren tümör saptanmamasına rağmen çift taraflı adrenal bezin yaygın olarak büyüyerek fazla hormon salgılaması durumunda adrenalektomi (böbrek üstü bezinin cerrahi olarak alınması) işlemi uygulanması gerekir. Adrenelektomi işlemi de aynı böbrek cerrahisi gibi açık, laparoskopik veya robotik yapılabilmektedir. Robotik cerrahinin avantaj ve dezavantajları aynı böbrek cerrahisinde olduğu gibidir.

 

WhatsApp'dan mesaj gönder