+90 505 622 10 13 dr@barisnuhoglu.com
Bir Sayfa Seçin

Blog Yazılarım

BÖBREK KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi: Tedaviye başlamadan önce evrelendirme yapılır. Kanserin boyutunun ve yayılım düzeyinin belirlendiği evrelendirme sonucuna göre tedavi planlaması yapılmaktadır. 1. Evrede, böbrek kanserinde tümör 7 cm’den daha küçüktür ve sınırları da...

BÖBREK KANSERİ TANI VE EVRELENDİRME

Tanıda klasik üçlü olarak bilinen idrarda gözle görülür kanama, yan ağrısı ve ele gelen kitle hastaların ancak %10-15’inde görülür. Birçok vaka herhangi bir nedenle yapılan görüntüleme sırasında tesadüfen saptanmaktadır. Hastaların az bir...

BÖBREK KANSERİ NEDİR ?

Böbrek Kanseri Böbrekler kandaki atık maddeleri ve vücuttaki fazla su ve tuzu temizlemekten sorumlu, her iki boşluk bölgemizde yerleşmiş olan organlardır. Buradan kaynağını alan kanserlere böbrek kanseri adı verilir. Böbrek kanseri böbreğin idrarı...

MESANE KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Mesane kanserinde tedavi A-) Erken evre mesane kanseri tedavileri: Tümörün cerrahisi: Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURMT) genellikle mesanenin iç katmanlarıyla sınırlanmış mesane kanserlerinin çıkarılması için kullanılır. TURMT...

MESANE KANSERİ TANI VE EVRELENDIRME

Mesane kanseri teşhisi Mesane kanseri teşhisi için kullanılan testler ve prosedürler aşağıdakileri içerebilir: Sistoskopi: Sistoskopi sırasında, doktorunuz idrar yolunuzdan dar bir tüp (sistoskop) ekler. Sistoskop, doktorunuzun üretra ve...

MESANE KANSERİ NEDİR ?

Mesane Kanseri İdrar böbreklerde yapılır ve mesaneye üreter denilen iki tüple dolaşım yapar. Mesane idrarı depolar . Mesane, idrara uyacak şekilde uzanan kas dokusu katmanları ile kaplanmıştır. Mesanenin normal kapasitesi 400-600 mL'dir. Mesane...

Prof. Dr. Barış NUHOĞLU

Prof. Dr. Barış NUHOĞLU

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

Soru Sorun.

3 + 9 =

*Sorularınız izniniz olmadan 3. kişilerle paylaşılmaz ve yanıtları 
e-posta ortamından alırsınız.
WhatsApp'dan mesaj gönder